Bjørn Kristiansen style=

Bjørn Kristiansen

President Medlemsansvarlig
Ove Brandt style=

Ove Brandt

Visepresident
Yngvar Vilhelm Kingsrød style=

Yngvar Vilhelm Kingsrød

Sekretær
Egil Sulusnes style=

Egil Sulusnes

Kasserer
Per Ludvig Spydevold style=

Per Ludvig Spydevold

Styremedlem