Ove Brandt style=

Ove Brandt

President
Bjørn Kristiansen style=

Bjørn Kristiansen

Visepresident Medlemsansvarlig
Yngvar Vilhelm Kingsrød style=

Yngvar Vilhelm Kingsrød

Sekretær
Egil Sulusnes style=

Egil Sulusnes

Kasserer